SLEKT


Laverans paa Geitestad omkr. 1550
g.m. Gyri Bjørnsdotter Snarteland

Tallak Lavransson Geitestad

Gunnar Tallaksson Geitestad
g.m. Helga Bjørnsdotter + 1670

Torgeir Gunnarsson Geitestad +1684
g.m. Turi Bendiksdotter Taralien +1683

Bendik Torgeirsson Geitestad +1730
g.m. Gunnhild (Knutsdotter?) Brokke +1727

Gunnar Bendiksson Geitestad 1712-1781
g.m. Turi Olavsd. Geitestad 1730-1794

Bendik Gunnarsson Geitestad 1763-18
g.m. 1792 Jorund Anundsd. Veum 1762-18

Aanund Bendiksson Gryte 1797-
g. 1883 m. Bergit Kitilsd. Rinden

Bendik Aa. Rindebakken
g.m. Jorund Sveinsdotter Veum

Andreas Bendiksson Rindebakken +1872-1952
g.m. Ingebjørg Sørensdotter +1881

Etter B. Veum 22-5-1921

Rindebakken
Rindebakken i Veum, G.nr.86/6 omtales i 1714 i flg. Marvik (Fyresdal Gards-og ættesoge) som et skille mellom Hauggrend, Veum og Skræi.
Bendik Ånundson Midtgarden Gryte (04.07.1825-13.11.1901) og kona Jorånd Sveinsdotter Veum (15.08.1827-07.11.1901) giftet seg i 1849, kom fra Veamyrane til Rindebakken omkring 1857 og ble boende her. I et eksemplar av en Hus-Postille, Sannhed til Gudfryktighed, samlet og utgiven af Lærer Laurits Nissen, 1882, står det skrevet med blekk på forsatsbladet: ” Denne Postil Tilhørerer Bendik Aamundsen føt Den 4 Juli 1825. 1888. og Hustru Joraan Sveinsdatter Samme Aar”. På siste ark i Postillen står det skrevet med blekk:” Mandagen 6 Novæmber ær Joraan Føt. Kloka 6 Formidag”.

Marvik nevner Bendik og Jorånd som innerstar på Veum, Myrvang og Rindebakken. De hadde også vært leigelendinger på Midtgarden i Birtedalen. Bendik var husmann og drev som salmaker.
Jorånd og Bendik Rindebakken ble gravlagt samme dag, 21 november 1901.

De fikk 9 barn:

  1. Bergit 1849-1940 (Aslestad) ble gift 25 november 1887 med Olav Gunnarson Aslestad 1862 (1863) - xxx. De fikk tre barn.
    1. Gunnar 08.02.1890
    2. Bendik 28.02.1892
    3. Torleiv 01.04.1895

 

2. Ånund 1851-1929 (Breiland) ble gift med Anne Hansdotter Breiland. De fikk fire barn.
2.1 Tone (lærer i Skien)
2.2 Hans g.m. Margit Olavsdatter Hadder
2.3 Jorond (utvandret til USA og bodde siste del av sitt liv i Seattle, Washington).
2.4 Signe (sykepleier)

3. Sigrid 1854-1937 (Neirbø) ble gift med Ketil Knutson Nedrebø.

4. Svein 1857-1949 (Rui/Manum). Historien til Svein og kona Tarjer (Borgen) er skrevet av Svein Bendik Manum. Svein og Tarjer fikk syv barn.
4.1 Bendik (Sem i Vestfold)
4.2 Talleiv ( Sem i Vestfold)
4.3 Ivar
4.4 Andreas
4.5 Jorond
4.6 Signe
4.7 Hans
Svein og Tarjer utvandret til USA men kom hjem igjen etter noen år. Svein kjøpte Rui i Kleivgrenn hvor de bodde fram til 1902. Da kjøpte de Manum i Sem, Vestfold.

5. Gunnar 17/6 1860-19xx. Gift 17 november 1886 med Åsne Olavsdatter Svartebekk født 1861 fra Vrådal. Utvandret i 1887 sammen med kona Åsne og datter Lena, til USA og bosatt i Traill County, Hillsboro, ND i 1900. Gift andre gang 20 nov.1891 med Thea Thorkildsen. Bosatte seg senere i staten Washington. I USA brukte Gunnar navnet Gunder B. Rindebakken. Lena nevnes og så i familien med navnet Jorunn.
Gunnar og kona Åsne (Olavsdotter Svartebekk, Vrådal), gift i 1886 er oppført som innerstar i 1887, samme året som de utvandret til Amerika sammen med eldste datter Line f.1887 (Lena). I USA ble datteren Irene født i 1887. Åsne døde i Hillsboro 20 august 1890 bare 30 år gammel. Hun er gravlagt på Elmwood Cemetery, Hillsboro, Traill County, ND.
Gunnar ble født i 1860 på Rindebakken. I 1934 levde han og kona Thea vel ”på sitt land” i Ame­rika iflg. brev til Andreas Rindebakken fra Jorunn Brei­land (på denne tiden bosatt i Seattle, Washington). Jorunn har også besøkt dem i juni 1936 (brev til Tone). Gunnar var gift (1) med Åsne Svarte­bekk (f. 1861), datter av Olav Olavson, som var fra Nordre Spokkeli i Fyres­dal og senere bosatt i Vrå­dal, både på Vrå og Svarte­bekk. Olav var kjent som bjørne­skytter og jeger (Veum s. 278, Marvik s. 1401). Gunnar og Åsne med dat­teren Lina (f. 14.02.1887) utvand­ret i okto­ber 1887. I november 1888 fikk de datteren Irene. Åsne døde trolig i barsel i 1890. Bakgrunnen for en slik antakelse knyttes til at et bilde som trolig kan dateres 1889-1890 hvor Ketil, Gunnar, Åsne og barna Lena og Irene er tilstede sammen med en ikke identifisert mann, er det tydelig at Åsne er gravid. Gunnar ble gift (2) 20.11.1891 med Thea Tor­kelsen (f. 19.04.1864 i Kristian­sand, d. etter 1956). Barn er ikke kjent i dette ekteskapet. Iflg. folketel­lingen 1900 (twelftH cencus of the united states) bodde Gunnar, Thea og barna etter Åsne i (239 Morgan Str.) Hillsboro Township,Traill County N. Dakota, han var da murer (mason). En datter­sønn av Lina (”Lena” i USA), Dennis Eddings fra Salem, Ore­gon, besøkte Rinde­bakken i 1998. Han har besøkt Norge flere ganger siden.

 

6. Ketil 21.11.1863 – 1925 (Rindebakken), utvandret i 1884 til USA og bodde i Hillsboro Township, Traill County, ND i 1900.
Ketil ble født 1863 på Rindebakken. Han ut­vand­ret i juli 1884 og bosatte seg i Hillsboro, men ga ingen livstegn tilbake til hjemmet. Folke­tel­linga for Hillsboro 1900 viser at han bodde sammen med broren Gunnar og var ”restaurant ­properietor”. Han døde i 1925 i Hillsboro (iflg. Veum s. 42), ugift så vidt familien har kjent til.

7. Ivar 1866-1939 (Myrvang) ble gift med Anne Sørensdotter Strand. Hun var søster til Ingebjørg som ble gift med Andreas.

8. Signe 5 april 1872 døde 13 august 1872. (døde lita).

9. Andreas 1873-1953 (Rindebakken).

 

Forfedre til Ingebjørg Sørensdotter Strånd

Ingebjørg Sørensdotter Strånd
Ingebjørg Sørensdotter Strånd ble født på Kvennes ved Sundkilen i Kviteseid i 1881. Hennes mor var Hæge Aslaksdotter Langelid (1855-1937) fra Kviteseid og far var Søren Aslaksson Grave (1853-1918) fra Øvre Grave i Kviteseid. Han tok senere navnet Selstø. Hæge og Søren ble gift i 1878 og de fikk i alt 9 barn hvorav et døde. Barna ble født på fire ulike plasser. Aslak 1878 f. Midtbøen. Olav 1880 og Ingebjørg 1881 f. Kvennes i Kviteseid. Signe 1883 f. Orlid i Haukomgrend, Kviteseid. Anne 1885, Aslak 1887, Knut 1891, NN død 1896, Håkon 1893 f. Selstø. Familien flyttet fra Selstø i Lårdal til Vesle-Strånd antakelig omkring 1901. Det fortelles at familien også hadde bodd på Uddedalen, Breidalen, og Øvre Grave i Kviteseid. Men dette er det vanskelig å finne belegg for. I tilfellet må det ha vært mellom 1885 og 1893.
Slekten til Søren var ætteleddet etter Vern Grå (1650), sønn av den mektige Olav Grå (1610) i Kviteseid.

 

Etterkommere etter:

Andreas Bendikson Rindebakken 1872-1952 # 1909 Ingebjørg Sørensdotter Strånd 1881-1977

I. Jorunn Hegna f. Rindebakken 21.01.1911 - 30.12.2006
II. Helga Vik f. Rindebakken 27.03.1913 – 18.07.2003
III. Bendik Rindebakken 19.02.1915-14.05.2001
IV. Sveinung Rindebakken 14.12.1916 – 10.09.2005
V. Signe Åsheim f. Rindebakken 04.07.1918
VI. Inga Andrea Rindebakken 01.07.1922 – 30.05.2008
VII. Gunnhild Synnøve Rindebakken 01.07.1922 – 21-24.08.2006, offisielt 21.08.2006

Inga og Synnøve var tvillinger
Bendik og Inga ble boende på Rindebakken. Inga flyttet til omsorgsbolig i Fyresdal i 2006 og på aldershjemmet i 2007.

Signe er oppkalt etter sin tante som døde lita (1872).
Sveinung er oppkalt etter sin oldefar Sveinung Veum. Sveinung Veum var lensmann men drakk seg fra gård og embete. Andreas syntes at det var for galt at Sveinung Veum ikke var ”uppattereiste” selv om han hadde stelt seg dårlig, derfor fikk Ingebjørg og Andreas sin andre sønn navnet Sveinung.

 

I. Jorunn Hegna 21.01.1911 - 30.12.2006 # Bjarne Hegna. Bosted: Mælum
Jorunn ble gravlagt på Melum kirkegård 15.01.2007

1. Solveig Hegna 29.09.1936 # 1956 Trygve Nykås 13.06.1934 (Kilen Kviteseid) Bosted: Melum

1.1 Jan 15.05.1956
1.2 Per 20.05.1957 # Torill Halvorsen?
1.2.1 Anders 09.06.1991
1.2.2 Jørgen 24.08.1994

1.3 Grete 26.10.1959 ugift.
1.3.1 Idar 23.06.1990

1.4 Bjørn 05.07.1953, ugift, ingen barn.

1.5 Vigdis 16.02.1965, fire barn
1.5.1 Tommy 11.01.1982
1.5.2 Trond 24.05.1985
1.5.3 Kristoffer 20.06.1991
1.5 Vigdis 16.02.1965 # Thoralf  Kalderåstøyl, Grungedal
1.5.4 Anette M 10.02.1998

 

2. Sverre Hegna 1939 - 13.01.1991 # 1967 Karin Kittilsen Moen 18.08.1944. Bosted: Klyve
Sverre er gravlagt på Nenset kirkegård.

2.1 Lene 20.12 1967 - Jan Hagen 1956 (Langesund) Bosted: Tollnes
2.1.1 Jon Daniel Hagen 18.11.92
2.1.2 Emely Maria Hagen 02.11.96

2.2 Gitte 05.09.1971-Thomas Fjelddalen. Bosted: Klyve
2.2.1 Vetle 11.03.03
2.2.2 Sara 13.09.2009

3. Liv Gerd Hegna 16.04.1951 # Tore Kittilsen Bosted: Klyve
3.1. Lisbeth 11.02.1951
3.2. Jan Are 13.08.1985

 

II. Helga Vik 27.03.1913 - 18.07.2003 #1944 Torleiv Vik 10.07.1906 - 11.12.1992. Bosted: Fyresdal
Helga er gravlagt på Moland kirkegård 24.07.2003, Fyresdal

1. Knut Agnar Vik 25.02.1945 c Anne Berit Bergland 09.05.1949 – 17.04.2009 (Tokke), Bosted: Vik Fyresdal
Ingen etterkommere

2. Ingebjørg Vik 26.05.1950 # 1978 Håvard Helge Aabø 27.11.1952 (Kviteseid) Bosted: Bø i Telemark
2.1. Hege 15.06.1980
2.2. Tormod 15.06.1983 # 2007 Anne Deepali Nordheim 05.05.1985 (Hattfjelldal) Bosted: Notodden
2.2.1 Johannes 23.02.2010

III. Bendik Rindebakken 19.02.1915 - 14.05.2001. Bosted: Fyresdal
Gravlagt på Veum kirkegård i samme grav som sine besteforeldre (Jorånd og Bendik)
Ingen etterkommere

 

IV. Sveinung Rindebakken 14.12.1916 – 10.09.2005 # Ellen Marie Muggerud 24.03.1926 – 14.10.2008. Bosted: Skien
Sveinung er gravlagt på Nordre gravlund, Skien
Ellen Marie er gravlagt på Nordre gravlund, Skien (21.10.2008)

 

1. Anders Rindebakken 28.11.1960 # 1987 Tone Torkildsen 22.07.1961
1.1 Andreas 29.07.1987 c Tone Cecilie Rørvik 10.05.1987
1.1.1 Tobias 02.12.2010

1.2 Simen Sveinung 22.02.1991
1.3 Marte Elise 19.02.1995

2. Tone Rindebakken 21.12.1956 # 1976 Tore Gasmann 01.10.1954
2.1. Ellen Elisabeth 13.07.77
2.2. Silje 25.07.86

 

V. Signe Åsheim 04.07.1918 # 1945 Knut Åsheim 06.03.1918 - 03.09.1983. Bosted: Skreosen, Øvre Vrådal i Kviteseid kommune

1. Arne Åsheim 27.05.1947 # 05.02.1972 Bodil Kokkersvoll 19.07.1947 (Langangen) Bosted: Porsgrunn
1.1. Ina 02.04.1975
1.2. Anne 30.07.1979 # 21.08.2010 Stian Madsen 04.03.1978. Bosted: Oslo
1.3. Stein 10.05.1982

2. Inge Åsheim 16.12.1951 # 1973 Reidun Ringnes 02.10.1949 (Sørkedalen). Bosted: Porsgrunn
Ingen etterkommere

 

VI. Inga Andrea Rindebakken 1/7 1922 – 30/05 2008. Bosted: Fyresdal
Ingen etterkommere
Gravlagt på Veum kirkegård 05.06.2008 i samme grav som sine foreldre (Ingebjørg og Andreas)

 

VII. Gunnhild Synnøve Rindebakken 1/7 1922 – 21/8-2006. Bosted: Tønsberg
Ingen etterkommere
Gravlagt (urne) ved Tønsberg kapell på Nye kirkegård